dimarts, 1 de febrer de 2011

Sobre els digrafs

Per a fer els deures de llengua us pot ajudar aquest resum.
ELS DÍGRAFS

És un grup de dues grafies que representen un únic so.


Se separen:

No se separen:


rr: ar-ri-bar, cor-re-foc, ...
ss: cos-set, pis-sar-ra
l·l: no-vel-la, col-le-gi, ...
tx: cot-xe, car-tut-xe-ra, ...
ix: co-nei-xi-a, ca-lai-xe-ra, ...
tj: plat-ja, cor-ret-ja, ...
tg: for-mat-ge, pa-ti-nat-ge, ...ll: u-llets, co-lla, ...
ny: ba-nya, a-ra-nya, ...
gu: es-ti-gués, for-mi-gues, ...
qu: pe-ri-qui-to, pa-quet, ...
ig: sor-teig, maig

Ho podeu trobar en la pàgina de l'Armari de la llengua.