dimarts, 1 de febrer de 2011

Les síl·labes.

LA SÍL·LABA

Una síl·laba és cada colp de veu que marquem quan pronunciem una paraula.
§  A – trac – ci – ons
§  Di – fe – rents


CLASSIFICACIÓ DE LES PARAULES SEGONS EL NÚMERO DE SÍL·LABES

§  Monosíl·labes: 1 síl·laba. Gat
§  Bisíl·labes: 2 síl·labes. Ro-sa
§  Trisíl·labes: 3 síl·labes.  Ca-di-ra
§  Polisíl·labes: més de tres síl·labes. Xo-co-la-ta


SÍL·LABA TÒNICA

El colp de veu que sona més fort.
Pis-sar-ra


SÍL·LABES ÀTONES

Els colps de veu que pronunciem amb menys força.

Ma-le-ta
Ho podeu trobar en la pàgina de l'Armari de la llengua.