dimarts, 30 de novembre de 2010

Sinònims i antònims


SON SINÒMINS                                                                           SON ANTÒNIMS
(Són paraules que s'escriuen diferent amb significat paregut)     (Són paraules amb el significat contrari)

estimar i amar                                                                                        estimar i odiar
enorme i gran                                                                                          gran i menut
roig i vermell                                                                                            amic i enemic
pare i papa                                                                                               llarg i curt
col·legi i escola                                                                                         prim i gros