dissabte, 13 de març de 2010

Sinònims i antònims

Vaja parauletes.
SON SINÒMINS                              SON ANTÒNIMS
(Són paraules paregudes)                  (Són paraules amb el significat contrari)

estimar i amar                                        estimar i odiar
enorme i gran                                         gran i menut
roig i vermell                                           amic i enemic
pare i papa                                             llarg i curt
col·legi i escola                                     prim i gros