dilluns, 8 de març de 2010

PROVES PER A TERCER A

Llengua:  15/3/2010,  estudiar dels fulls de llengua  i del  quadern   d´ortografia.
Matematiques: 11/3/2010,  repassar del llibre i llibreta de  matemàtiques.
Castellà:  11/3/2010  estudiar dels fulls.
Anglès :10/3/2010 estudiar dels fulls.