dilluns, 12 d’octubre de 2009

L’ALFABET

 
L'ALFABET
L'alfabet  valencià  amb la inclusió d'algunes lletres que només s'usen en estrangerismes. Actualment l'alfabet està compost per vint-i-vuit lletres:
 
 
Lletra
Nom de la lletra 
 1.  
a

 1.  
be o be alta
 1.  
C
ce

 1.  
Ç
ce trencada
 1.  
D
de
 1.  
E
e
 1.  
F
efa  o efe
 1.  
G
ge
 1.  
H
hac
 1.  
I
i
 1.  
J
jota
 1.  
K
ca
 1.  
L
ela o ele
 1.  
L·L
ela geminada
 1.  
M
ema o eme
 1.  
N
ena o ene
 1.  
O
o
 1.  
P
pe
 1.  
Q
cu
 1.  
R
erra o erre
 1.  
S
essa o esse
 1.  
T
te
 1.  
U
u
 1.  
V
ve o ve baixa
 1.  
W
ve doble o doble ve baixa
 1.  
X
ics o xeix
 1.  
Y
i grega
 1.  
Z
zeta